Ziekmelden en verzuim

Voor het ziek of afwezig melden van een kind gelden voor onderwijs en kinderopvang verschillende regels.

Kinderopvang

Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet komen? Meld uw kind af in de ouderapp. Een last minute afmelding? Bel dan rechtstreeks met de groep van uw kind.

 

Onderwijs

  • Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan zijn (bezoek tandarts, dokter, etc.), moet dit uiterlijk op de eerste dag van het verzuim aan onderwijs worden gemeld. In elk geval vóór aanvang van de lessen (08:30 uur). Dit kan met een e-mail naar de groepsleerkracht, via de app Social Schools of telefonisch.
  • Ouders worden dringend verzocht bezoeken aan artsen, tandartsen, specialisten enz. zoveel mogelijk buiten schooltijd (na 14.00 uur) te plannen.
  • Voor extra verlof moet uiterlijk 2 weken van tevoren een aanvraag worden ingediend bij de directeur. U ontvangt daarna een toezegging/afwijzing. Hierbij zijn wij gebonden aan de regels van de onderwijsleerplicht.

Lees verder over leerplicht en verzuim.