Onderwijs binnen het kindcentrum

Onderwijs geven betekent dat wij alles uit kinderen willen halen op een manier die bij elk individueel kind past. Wij besteden veel tijd aan de basisvakken, maar daarnaast ook aan zaken als onderzoekend-ontwerpend leren en sociale vaardigheden. Waar mogelijk maken we gebruik van digitale middelen, zoals chromebooks en digibots. Zo geven we de lessen een extra dimensie en kunnen kinderen nieuwe vaardigheden aanleren.
 

In de klas wisselen instructiemomenten en zelfstandig werken elkaar af, waarbij het didactisch handelen zoveel mogelijk wordt afgestemd op het kind. Er wordt klassikaal, maar ook in groepjes en individueel gewerkt. We begeleiden de kinderen bij het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding en werken in de klas met verschillende niveaugroepen. Tutorkinderen, kinderen die met de leerstof wat verder gevorderd zijn, helpen andere kinderen. Voor kinderen die er baat bij hebben, bieden we pre-teaching: door een korte uitleg te geven over de stof van morgen biedt de herkenning deze kinderen de volgende dag wat extra houvast.