Bewegen & Gezondheid

We streven naar een gezonde omgeving, waarin aandacht is voor gezonde voeding en bewegen. Bij onderwijs eten we drie dagen in de week fruit als tussendoortje en op woensdag is het waterdag. Bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang (BSO) eten we dagelijks fruit en drinken we water of thee.
In de groepen is er ook veel aandacht voor bewegend leren. Daarvoor benutten we regelmatig andere ruimtes dan alleen het klaslokaal. Bij onderwijs is er een sportleerkracht aanwezig en gaan de groepen 7 en 8 naar Mondriaan voor gymlessen. Bij het kinderdagverblijf en de BSO verzorgt Sport4Kids leuke en inspirerende sport- en bewegingsactiviteiten. 

 

Gezonde school

Een Gezonde School betekent dat wij Kindcentrum breed aandacht hebben voor een gezonde leefstijl. Dat doen wij op het gebied van de thema’s Voeding, Bewegen en Sport en Welbevinden. 

 

Ons kindcentrum is een Gezonde School op het thema Voeding. In het schooljaar 2020-2021 behaalden we het landelijke Vignet Gezonde School Dit schooljaar werken wij aan hercertificering. Daarom is in alle groepen aandacht voor Smaaklessen, gezonde tussendoortjes, een gezonde lunch en het gezonde traktatiebeleid van Max Havelaar. 

 

Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met kinderen, dat ze lekker in hun vel zitten en met plezier naar het Kindcentrum komen waar ze in een veilige omgeving kunnen verblijven. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen voldoende bewegen en sporten en gezond eten en drinken. Max Havelaar Kindcentrum wordt bij de Gezonde School-aanpak ondersteund door GGD Haaglanden.

 

Meer weten over de Gezonde School? Vraag het aan de Gezonde School Coördinator Kirsten Kok en/of kijk op de website van de GGD.  

 

Lees meer:

Kinderopvang maakt gebruik van Sport4Kids en de oudste kinderen van de BSO kunnen kiezen voor de SportRing.