Cultuur & natuur

In ons kindcentrum vinden we cultuur- en natuureducatie belangrijk. Cultuur en natuur is overal om je heen. Op onze locatie, midden in het centrum van Delft, ervaren we dagelijks de rijke culturele geschiedenis van deze historische stad.
Vanuit onze visie dat kinderen vanuit een veilige omgeving hun talenten mogen ontwikkelen past het heel goed om dat ook te doen vanuit cultuuronderwijs. Je kind leert creatiever denken over oplossingen, leert bruggen te slaan tussen verschillende werelden en wordt zich bewuster van zichzelf en anderen. Je zoon of dochter krijgt bij ons de mogelijkheden om zich creatief te ontwikkelen.

 

Thematisch leren

Cultuur- en natuureducatie krijgt in ons onderwijs op verschillende manieren vorm. 
Zo werken we jaarlijks aan interessante thema’s, passend bij deze onderwerpen. Bij elk thema wordt er gekeken of we dit kunnen verbinden aan een culturele activiteit, een museumbezoek of iemand die iets komt vertellen of laten zien in de groep. Jaarlijks sluiten we een van de thema’s af met een presentatie voor de ouders.

 

De onderbouw groepen, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang werken het hele jaar door thematisch. Dat wordt breed vormgegeven met aandacht voor het ontdekkend leren. Het ontdekken van de natuur en cultuur krijgt hierin structureel een plek. Zo ervaart je kind het proces van groeien en bloeien door naar buiten te gaan om beestjes te bekijken, er worden zaadjes en bloembollen geplant.

 

Vakdocent muziek

Voor de groepen 1-4 is er een vakdocent Muziek en krijgt je kind wekelijks muziekles. Je kind leert zelf muziek te maken, te zingen en verschillende muzieksoorten kennen.

 

Culturele activiteiten

Als school doen we mee met het Kunstklikprogramma georganiseerd door onze culturele partners. Twee keer per jaar wordt er voor iedere groep een culturele activiteit georganiseerd. De activiteiten zijn zo opgebouwd dat door de jaren heen alle kunstdisciplines aan bod komen. Zo gaat je kind bijvoorbeeld naar een voorstelling in theater De Veste of naar een museum in de stad.

 

Scholing team

We werken samen met Cultuurhelden, een educatieve partner die ons begeleidt om cultuureducatie een goede plek te geven. Leerkrachten worden geschoold met bijvoorbeeld trainingen over hoe je lessen kunt maken en creatieve processen kunt begeleiden.