Onderwijs op maat

Op Max Havelaar Kindcentrum biedt het betrokken team je kind(eren) zoveel mogelijk onderwijs op maat. We kijken gericht naar wat jouw zoon of dochter nodig heeft.
Onderwijs op maat begint wanneer de leerkracht uitgaat van verschillen tussen kinderen. Wij stemmen lesaanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op de onderwijsbehoeften van kinderen. De leerkracht kijkt goed naar wat aansluit bij een kind en wie extra instructie of hulp nodig heeft. Zo voelen kinderen zich gezien, leren ze met plezier en vergroten we de kand op positieve ervaringen.

 

Drie niveaus

De meeste vakken worden op drie niveaus aangeboden. Kinderen die de aangeboden lesstof lastig vinden krijgen aangepaste ondersteuning en verlengde instructie van de leerkracht of onderwijsassistent. Vindt een kind bepaalde lesstof makkelijk, dan kan hij op een hoger niveau verder met meer uitdagende opdrachten.

 

Ontwikkelingsvoorsprong

Heeft je kind een ontwikkelingsvoorsprong, dan krijgt het een aanbod op niveau. De leerkracht biedt extra uitdaging, zodat je kind blijft groeien. De talentcoach ondersteunt de leerkracht hierin. Deze leerlingen werken samen in groepen aan interessante projecten.


Monitoren van ontwikkeling

Vanaf groep 1 maken wij gebruik van de observatielijsten van KIJK! Vanaf groep 3 monitoren we de ontwikkeling door naast KIJK! ook de toetsen van het CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) te gebruiken. Zo zijn we er tijdig bij als de ontwikkeling van een kind afwijkt van de te verwachten groei.

 

Van ieder kind houden we een digitaal dossier bij. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. We houden je als ouder/verzorger goed op de hoogte van de ontwikkeling van je kind(eren). Zo kunnen we gezamenlijk je kind(eren) ondersteunen.