Techniek & Wetenschap

We willen kinderen binnen het kindcentrum stimuleren om nieuwsgierig, kritisch en creatief te onderzoeken en te ontwerpen. De onderzoekende houding en bijbehorende vaardigheden die de kinderen nu ontwikkelen, vormen een goede toerusting voor in de toekomst.
We werken hierin vakgericht, maar ook vakoverstijgend. In het werken over een thema, dieren, planten, landen, geschiedenis, in het onderzoeken en uitproberen van materialen of gereedschappen, in het doorlopen van een creatief proces, in het ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden en in het spelend leren bij het jonge kind.

 

Techniekatelier

We hebben een heus techniekatelier op de begane grond, waar onder schooltijd en bij de BSO gebruik van kan worden gemaakt. Kinderen kunnen op deze manier oefenen met de rol van ingenieur en ontwerper.

 

Programmeren

Binnen ons kindcentrum zetten we Bee-bots in bij het jonge kind, en er zijn Blue-bots en micro:bits beschikbaar voor het oudere kind om zo de principes van het programmeren te ontdekken.

 

Science Centre Delft

We werken niet alleen aan deze pijler binnen de muren van ons kindcentrum, maar willen ook in verbinding staan met onze omgeving. Zo is er een samenwerking met Science Centre Delft, waarbij de klassen en de BSO een bezoek afleggen om een lessenserie te volgen rondom een afgesproken leerlijn. De afgelopen jaren is de focus op ‘Robotica’ geweest, aan de hand van de onderzoeks- en ontwerpcyclus. Daarnaast doen we vaak mee met de First Lego League met een groepje enthousiaste jonge ontwerpers!